БІЗБЕН БАЙЛАНЫС

 

 

 

 

 

Мекен-жайымыз:  Жамбыл облысы,

Т.Рысқұлов ауданы, Құлан ауылы, Жібек жолы көшесі, №34 үй.

Бас редактордың қабылдау бөлмесі – аудан  коды 8(726) 312-12-09.
Электрондық пошта:   Kulan_tany70@mail.ru       (индекс 080900,)

e-mail: Kulantany@gmail.com    

Газеттің сайты: kulantany.kz

Директор-бас редактор:  Мұрат Тоқсанбайұлы2-12-09

Бас редактордың орынбасары:  Мереке Айнақұлов – 4-04-66

Жауапты хатшы:  Cейсен Қожеке – 4-04-65

 Жарнама бөлімі:   Гүлдана Мухаметжанова – 2-20-08